Nawigacja

Odblaskowa Szkoła

 

 

ODBLASKOWA SZKOŁA 2016/2017

Nasza szkoła po raz kolejny bierze udział w akcji „Odblaskowa szkoła”.

Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Daje możliwość wykazania, że ich szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

Akcja ma formę konkursu promującego najbardziej aktywne szkoły podstawowe i społeczności lokalne, realizujące ideę wyposażania uczniów w elementy odblaskowe. 

 

ODBLASKOWA SZKOŁA 2015/2016

14 grudnia zostały ogłoszone wyniki konkursów przeprowadzonych w ramach akcji „Odblaskowa Szkoła.” Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.

Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego:

I miejsce  -  Witold Biernat (klasa V)

II miejsce  -  Aleksandra Górska (klasa IV)

III miejsce  -  Justyna Koczaj (klasa V)

 

Konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III ( dzieci projektowały odblaski):

I miejsce  -  Emilia Gumulińska (klasa I)

II miejsce  -  Gabriela Marciniak (klasa I)

III miejsce  -  Zuzanna Pawlik (klasa III)  i  Dominika Sowa (klasa III)

W konkursie na najbardziej odblaskową klasę zwyciężyła klasa I.

Gratulujemy!

 

W ramach akcji organizowanej we wrześniu i październiku w naszej szkole zostały podjęte następujące działania:

 • godziny wychowawcze poświęcone bezpieczeństwu na drodze,
 • spotkanie z policjantem,
 • gazetki poświęcone bezpieczeństwu ruchu drogowego,
 • systematyczne wyposażanie uczniów  w elementy odblaskowe oraz kamizelki odblaskowe,
 • konkurs na najbardziej „odblaskową” klasę ,
 • ogólnoszkolny konkurs plastyczny, w ramach którego uczniowie wykonywali projekty odblasków,
 • zajęcia pozalekcyjne, na których uczniowie klasy czwartej doskonalą naukę jazdy na rowerze,
 • szkolny konkurs wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego dla uczniów klas  IV-VI,
 • gra dydaktyczna „Poznajemy znaki drogowe,”
 • zajęcia, w czasie których uczniowie poznają podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy.

                 Wyniki konkursów zostaną ogłoszone w pierwszej połowie grudnia, po tym jak małopolska policja dokona podsumowania całej akcji.

 

ODBLASKOWA SZKOŁA 2014/2015

Nasza szkoła po raz kolejny bierze udział w akcji „Odblaskowa szkoła.” Jej organizatorami są: Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolskie Kuratorium Oświaty oraz Małopolski Urząd Wojewódzki.

Już pierwszego września nauczyciele przypomnieli uczniom o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach. Wychowawcy zwracali uwagę na miejsca szczególnie niebezpieczne oraz ostrzegali uczniów przed beztroskim zachowaniem się na drogach
i lekceważeniem obowiązujących przepisów. Na początku roku szkolnego dzieciom, które wróciły po wakacjach wypoczęte i pełne energii trudniej się skoncentrować, a kierowcy po dwóch letnich miesiącach też często zapominają, że w okolicach szkół i przedszkoli należy zachować szczególną ostrożność.  Dla zwiększenia bezpieczeństwa wszyscy uczniowie naszej szkoły są wyposażani w kamizelki odblaskowe, a przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego Julia Mrozowska systematycznie sprawdza, czy dzieci przychodzą do szkoły w tych kamizelkach.

W ramach „Odblaskowej szkoły” wszystkie klasy przygotowały gazetki promujące bezpieczne zachowania na drodze. Młodsze dzieci wzięły udział w spotkaniu z policjantem, oraz w  konkursie plastycznym „Jestem bezpieczny na drodze.” Dla uczniów klas  IV-VI zorganizowano konkurs wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego. Pytania, na które odpowiadali uczniowie sprawdzały znajomość przepisów dotyczących poruszania się po drogach oraz podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy.

Wyniki konkursów zostaną ogłoszone w drugiej połowie grudnia, po tym jak małopolska policja dokona podsumowania całej akcji.

        

 

ODBLASKOWA SZKOŁA 2013/2014

 

Ruszyła IV Edycja Małopolskiego Konkursu "Odblaskowa Szkoła"

Jednym z celów konkursu jest wyposażenie przez szkoły i rodziców jak największej liczby uczniów w elementy odblaskowe. Konkurs ma uświadomić uczniów i rodziców, że szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły.

Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci do 15 lat z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

 

Przebieg akcji „Odblaskowa szkoła.”

Nasza szkoła po raz kolejny przystąpiła do konkursu „Odblaskowa Szkoła.” Organizatorami akcji są: Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolskie Kuratorium Oświaty oraz Małopolski Urząd Wojewódzki. Działania związane z „Odblaskową Szkołą”  pokazują, że szkoła nie tylko uczy i wychowuje, ale również dba o bezpieczeństwo dzieci. W czasie akcji przypominamy dorosłym – nauczycielom, rodzicom, opiekunom – o ustawowym obowiązku noszenia elementów odblaskowych przez dzieci do lat 15.

 

DRODZY RODZICE!

DBAJCIE O BEZPIECZEŃSTWO SWOICH DZIECI!

O zmierzchu na nieoświetlonej drodze kierowca zauważy pieszego w ciemnym ubraniu dopiero z odległości 30-40 metrów. Natomiast pieszy lub rowerzysta wyposażeni w elementy odblaskowe będą widoczni w światłach mijania samochodu nawet z odległości 130 –150 metrów.

Wycieczka na przejście

We wrześniu dzieci z klasy czwartej, udały się na wycieczkę, na skrzyżowanie znajdujące się w pobliżu szkoły. Celem było utrwalenie zasad właściwego korzystania z przejścia dla pieszych.

 

Zakończenie akcji "Odblaskowa Szkoła'"

Uroczyste zakończenie małopolskiej akcji „Odblaskowa szkoła” nastąpi w pierwszej połowie grudnia 2013r. Wtedy też ogłosimy wyniki konkursów i nagrodzimy zwycięzców. Postanowiliśmy, że akcja w naszej szkole nie zakończy się w grudniu. Do końca roku szkolnego będziemy systematycznie sprawdzać, czy dzieci noszą kamizelki odblaskowe i czy poruszają się po drogach zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.

PRZYPOMINAMY!

Upowszechnianie wśród uczniów zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego jest obowiązkiem wszystkich dorosłych. Zarówno rodzice jak i nauczyciele powinni nie tylko ostrzegać dzieci przed zagrożeniami na drodze, ale przede wszystkim sami powinni dawać dobry przykład i przestrzegać przepisów ruchu drogowego.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Świętej Kingi w Bilczycach
  Bilczyce 92
  32-420 Gdów
 • tel. (12)2515180
  fax. (12)2515180

Galeria zdjęć