Nawigacja

ePUAPWSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

 

OGŁOSZENIE

Wojewódzkie Biuro Spisowe w Krakowie


+48 12 42 04 510

 

stopkaPSR-01

 

ul. Kazimierza Wyki 3, 31-223 Kraków

tel. +48 12 41 56 011

SekretariatUSKRK@stat.gov.pl
krakow.stat.gov.pl

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. Główny Urząd Statystyczny realizuje Powszechny Spis Rolny.

Szczegółowe informacje na temat spisu dostępne są na stronie internetowej spisrolny.gov.pl oraz pod numerem infolinii +48 22 279 99 99.

 

        

Ogłoszenie


Gmina Gdów realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Celem projektu jest zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego kształcenia w 11 szkołach podstawowych z terenu Gminy Gdów.

W związku z realizacją projektu do Szkoły Podstawowej im. św. Kingi w Bilczycach zakupiono 3 laptopy o wartości 7320,00 do wykorzystania przez uczniów w czasie zdalnego nauczania.

 

Szanowni Rodzice

W zakładce dokumenty zamieszczono procedury dotyczące organizacji pracy SP w Bilczycach w roku szkolnym 2020/2021. 
Uprzejmie proszę wszystkich Państwa o zapoznanie się z nimi i przypominanie dzieciom o konieczności stosowania się do nich w czasie pobytu w szkole.
                                                                                                                                                                                  Ewa Dziedzic

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie.

1 września 2020 roku rozpoczynamy nowy rok szkolny.  W związku z sytuacją epidemiczną ten dzień będzie miał inny niż co roku charakter. Zapraszamy na spotkania organizacyjne i informacyjne z wychowawcami klas.

Na godzinę 830 zapraszamy uczniów klas IV – VIII. 

Wejściem do budynku od strony północnej  wchodzą uczniowie klasy IV, klasy VI, klasy VIII.

 „Starym, głównym wejściem”  wchodzą  uczniowie klasy V i klasy VII. Spotkania  z wychowawcami odbędą się w następujących salach

Klasa IV – s. 8

Klasa V – s. 3

Klasa VI – s. 7

Klasa VII – s. 4

Klasa VIII – s. 6

Uczniowie klas IV – VIII wchodzą do szkoły bez rodziców.

Klasy 0 – III zapraszamy na godzinę 9 15

Dzieci i uczniowie  oddziału  przedszkolnego i klas I- III wchodzą wg następującego porządku:

Oddział przedszkolny i klasa I „starym wejściem”  od strony południowej

Oddział przedszkolny spotkanie w  s. 2

Klasa I – sala  gimnastyczna

Klasa II i klasa III wchodzą od strony północnej.

Klasa II  spotkanie w sali  4

Klasa III spotkanie w sali  5

Na spotkanie oddziału przedszkolnego i klas I- III dzieci mogą przyjść z jednym rodzicem. Rodzice  zobowiązani są do zakrywania ust i nosa.

Uczniów do momentu wejścia do sal lekcyjnych obowiązują maseczki oraz zachowanie dystansu społecznego.
 

Uczniowie klas drugiej, trzeciej, piątej, szóstej i ósmej odbiorą w również w tym dniu podręczniki.

 

 

Bilczyce, dnia 25 czerwca 2020 r.

 

Szanowni Państwo  Rodzice i Nauczyciele

Drodzy Uczniowie

 

Już dzisiaj rozpoczniemy wakacje – przez wszystkich oczekiwany okres letniego wypoczynku. Kończy się rok szkolny 2019/2020, który był inny niż poprzednie. Od marca w związku z niebezpieczeństwem związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa,  kształcenie odbywało się na odległość. Było to duże wyzwanie dla  nas wszystkich. Trzeba było w zupełnie nowy sposób zorganizować pracę. Nauczyciele, uczniowie musieli przyzwyczaić się do nowego sposobu przekazywania wiedzy i uczenia się. Bez wsparcia ze strony rodziców i współpracy ze szkołą byłoby to niemożliwe.

Dzięki zaangażowaniu nas wszystkich nauka zdalna na odległość przebiegała w naszej szkole sprawnie i bez większych problemów.

Wszystkim nauczycielom, którzy z zapałem przez wiele tygodni wykonywali swoje obowiązki przekazuję wyrazy uznania i szacunku.

Dziękuję uczniom za udział w zajęciach i otwieranie się na nowe sposoby przekazywania  wiedzy i umiejętności. Chylę też  czoła przed rodzicami za to, że w tym trudnym czasie  byliście ze swoimi dziećmi. Motywowaliście i wspieraliście w nauce na odległość.  

Czas  zawieszenia zajęć i kształcenia na odległość był szczególnie trudny dla uczniów, którzy zostali pozbawieni na długi czas  możliwości bezpośredniego kontaktu z nauczycielami i rówieśnikami. Mogliśmy spotykać się tylko online.  Jestem jednak przekonany, że narzędzia, metody pracy i komunikacji, wypracowane podczas nauki zdalnej pozostaną z nami na dłużej i z powodzeniem będą mogły być wykorzystywane w procesie normalnej nauki prowadzonej w szkole.  

Na czas wakacji życzę spokojnego i bezpiecznego wypoczynku. Niech przyniosą odpoczynek od codziennych obowiązków, dadzą energię i zapał do pracy w nowym roku szkolnym 2020/2021.

 A  1 września powrotu do normalnej nauki w szkole, gdyż nawet najlepsze i najnowocześniejsze technologie nie zastąpią bezpośredniego kontaktu  i nie stworzą możliwości do nawiązywania relacji oraz budowania więzi międzyludzkich,  które rodzą się w szkolnych murach.

 

 

Spokojnych i bezpiecznych wakacji!

 

 

                                                                                                                   Z serdecznymi pozdrowieniami

                                                                                                                   Ewa Dziedzic

                                                                                                                   Dyrektor Szkoły Podstawowej

                                                                                                                   im. Św. Kingi w Bilczycach

 

 

Organizacja dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 tj. 26.06.2020 r.

Ze względu na obowiązujące ograniczenia spowodowane epidemią koronawirusa oraz bieżącą sytuację dotyczącą liczby zachorowań na COVID -19 w naszej gminie oraz powiecie wielickim ustalam następujący porządek zakończenia roku szkolnego 2019/2020 :

Uroczystość pożegnania klasy VIII odbędzie się dnia 26 czerwca 2020 r. (piątek) o godz  8 30  na sali gimnastycznej ( uczniowie  wchodzą do budynku ( tzw. starym wejściem)- od strony południowej )

 

 • Uczniowie i nauczyciele są proszeni o przybycie na uroczystość w maseczkach, dezynfekcję rąk przy wejściu do szkoły, a  w czasie przebywania w szkole o zachowanie co najmniej 1,5 m dystansu społecznego. Uczniowie przybywający do szkoły proszeni są o  korzystanie z głównego wejścia,  przejścia do Sali gimnastycznej i zajmowania miejsc siedzących (ustawionych w odległości 1,5 m od siebie).
 • Na uroczystość może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w uroczystości nie może przyjść na nią, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 •  Podczas uroczystości w szkole mogą przebywać wyłącznie:
 • uczniowie,
 • osoby zaangażowane w przeprowadzanie uroczystości,
 • inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.,
 • pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
 • Należy unikać tworzenia się grup uczniów przed szkołą oraz przed salą gimnastyczną  przed rozpoczęciem uroczystości oraz po jej zakończeniu
 • Jeżeli do dnia 25 czerwca 2020 r. tj. w przeddzień zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym sytuacja epidemiczna uległaby zmianie polegającej na znaczącym wzroście zachorowań w naszej gminie to ustalenia przedstawione w powyższym komunikacie mogą ulec zmianie.

 

Organizacja dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 tj. 25 i 26.06.2020 r.

Odbiór świadectw i nagród  uczniów klas 0 – VII

1) Dzieci z oddziału przedszkolnego ( lub rodzice)  odbierają dyplomy 25.06.2020r.  zgodnie z harmonogramem i porządkiem przedstawionym przez wychowawcę oddziału przedszkolnego.

2) Uczniowie (lub  rodzice) klas I-VII dnia 26 czerwca 2020r. (piątek) odbierają świadectwa promocyjne od wychowawców klas,

3) Jeżeli rodzice uczniów tak zdecydują, to mogą odebrać świadectwo (nagrodę, dyplom) w sekretariacie szkoły od 29 – 3 lipca w godzinach 800 – 1300 lub  w terminie późniejszym (np. nawet po wakacjach).

4) Jeżeli do dnia 25 czerwca 2020 r. tj. w przeddzień zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym sytuacja epidemiczna uległaby zmianie polegającej na znaczącym wzroście zachorowań w naszej gminie to ustalenia przedstawione w powyższym komunikacie mogą ulec zmianie.

 • Uczniowie i nauczyciele są proszeni o przybycie w maseczkach, dezynfekcję rąk, a  w czasie przebywania w szkole o zachowanie co najmniej 1,5 m dystansu społecznego. Uczniowie (rodzice), przybywający do szkoły proszeni są o niezwłoczne przejście do sali lub oczekiwanie na swoją kolej przed salą zachowując co najmniej 1,5 m dystansu społecznego, a następnie  wchodzenie do sali lekcyjnej.
 • Do szkoły może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (uczeń, rodzic, nauczyciel), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba nie może przyjść do szkoły w tym dniu, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 • Po odbiór świadectw, nagród książkowych  przychodzi uczeń lub rodzic, tak, aby możliwie najmniejsza liczba osób przebywała w danym czasie w szkole.

Harmonogram:

26 czerwca 2020r.

Wszystkie oddziały spotykają się z wychowawcami klas zgodnie z następującym porządkiem:

Godzina 830 - 900   

Klasa I i II  uczniowie wchodzą do budynku szkoły wejściem od strony północnej

Klasa I sala nr 4

Klasa II sala nr 5

 

Godzina 915 – 945

Klasa  III i IV  uczniowie  wchodzą do budynku szkoły wejściem od strony północnej

Klasa III sala nr 2 ( oddział przedszkolny)

Klasa IV sala nr 4

 

Godzina 10 – 1030

Klasa VI  sala gimnastyczna  - uczniowie  wchodzą do budynku ( tzw. starym wejściem) - od strony południowej

 

Godzina 10 00

Klasa V – sala nr 2 ( oddział przedszkolny)  uczniowie  wchodzą do budynku szkoły wejściem od strony północnej

 

Godzina 10 45

Klasa VII – sala gimnastyczna uczniowie  wchodzą do budynku ( tzw. starym wejściem) - od strony południowej

Informacja Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 maja 2020 roku


Planowany kalendarz zmian w szkołach w kolejnych tygodniach – do wakacji

     Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymujemy obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

     Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych, w tym specjalnych, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym szczególnie z niepełnosprawnością. Apelujemy do samorządów, dyrektorów szkół, aby wesprzeć uczniów i w miarę potrzeb oraz możliwości zorganizować dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego indywidualne zajęcia.

    Od 25 maja br. będą mogły ruszyć konsultacje szkolne dla absolwentów szkół, w tym specjalnych, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego. Apelujemy do dyrektorów szkół oraz nauczycieli, aby zorganizować takie spotkania, jeśli pojawi się taka potrzeba. Zależy nam, aby szczególnie wesprzeć uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i w miarę możliwości i potrzeb zorganizować dla nich konsultacje indywidualne.

     Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły.

Projekt Zdalna Szkoła

          W ramach realizacji przez Gminę Gdów projektu Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, Szkoła Podstawowa im. Świętej Kingi w Bilczycach otrzymała 2 laptopy  do wykorzystania przez  uczniów w podczas prowadzenia zdalnego nauczania.
 

                      

 

Bilczyce, 25 marca 2020 r.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie

Na podstawie Rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, zm. 492)  chcę poinformować o zasadach prowadzenia zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej im. Świętej Kingi w Bilczycach:

 • Zdalne nauczanie prowadzone jest za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. W ramach licencji  Office 365 wszyscy uczniowie i dzieci z oddziału przedszkolnego otrzymali do niej dostęp. Zajęcia dla uczniów prowadzone są zgodnie z kalendarzem – planem zajęć, zamieszczonym na platformie.  Wszyscy uczniowie  mają założone nowe skrzynki mailowe, które służyć będą również do przekazywania informacji dla Rodziców np. o postępach uczniów w nauce. Uczniowie mają obowiązek brania udziału
  w  codziennych zajęciach na platformie, które są jedną z form nauki realizowanej w czasie zawieszenia nauki w szkole. Uczniowie powinni  na bieżąco  przygotowywać się do nich, wykonywać zadania przydzielone przez nauczycieli. Oprócz tego w ramach zdalnego nauczania dzieci i młodzież mogą korzystać z materiałów edukacyjnych telewizji i radia publicznego  wskazanych przez nauczycieli  oraz z innych ogólnodostępnych portali:
 • Za koordynację współpracy Uczniów, Rodziców i Nauczycieli w okresie zawieszenia zajęć w szkole odpowiada Dyrektor Szkoły. Wszelkie uwagi na ten temat bardzo proszę kierować na adres ewa.dziedzic@spbilczyce.pl. Będą one  cenną wskazówką jak na bieżąco usprawniać zdalną naukę i poprawiać jej efektywność.
 • Nauczyciele będą na bieżąco monitorować postępy uczniów w nauce. Praca uczniów tak na zajęciach prowadzonych na platformie  na żywo online, poprzez mailing, jak i  za pośrednictwem innych portali  będzie oceniana. Oceniane będą:
 • Odpowiedzi ustne,
 • Aktywność ucznia na zajęciach,
 • Prace pisemne, testy, projekty zarówno wykonywane online, jak i zadane przez nauczyciela, a potem odesłane na pocztę przez ucznia.
 • O postępach w nauce i ocenach  Rodzice będą informowani przez Wychowawców za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dodatkowo po uzgodnieniu z Nauczycielem terminu dogodnego dla obu stron  na platformie Microsoft Teams możliwa jest również  rozmowa Rodzica z Nauczycielem w celu uzyskania informacji o ocenach oraz skorzystania z możliwości indywidualnych konsultacji. 
 • Uczniowie również będą mieli możliwość  po ustaleniu terminu z nauczycielem przedmiotu indywidualnych konsultacji za pośrednictwem Microsot Teams.

Szanowni Rodzice

Przypominam w tym momencie, że udział w zajęciach uczniów jest obowiązkowy, podobnie jak wykonywanie zadanych przez nauczycieli prac i zadań. Nieobecności powinny być przez Rodziców usprawiedliwiane za pośrednictwem platformy, a problemy z łącznością na bieżąco zgłaszane do wychowawców klas. Jednocześnie proszę Państwa Rodziców o motywowanie uczniów do codziennej systematycznej pracy. Chociaż szkoła jest zamknięta, to nie zwalnia to dzieci z obowiązku  systematycznej nauki. Rodziców dzieci oddziału przedszkolnego i klas I – III proszę o udzielenie dzieciom pomocy w ich codziennej nauce,  zadaniach. Nauka uczniów klas IV – VIII to nie tylko czas spędzony na zajęciach z nauczycielem online, ale również samodzielna nauka dziecka, konsultacje indywidualne z nauczycielem. Dlatego w tej materii liczymy na współpracę z Państwem  i wsparcie dla naszej pracy poprzez motywowanie uczniów do codziennego systematycznego wysiłku.

Wszystkie nowe informacje będą na bieżąco zamieszczane na stronie szkoły oraz przekazywane uczniom za pośrednictwem poczty mailowej dla Uczniów, a tym samym i dla Państwa.

Na zakończenie bardzo dziękuję za dotychczasową współpracę w okresie zdalnej pracy wszystkim Rodzicom. Uczniów proszę o poważne potraktowanie swoich obowiązków, które wykonujecie w nietypowych warunkach. Dzięki platformie jaką uruchomiliśmy w szkole macie okazję w czasie kiedy powinniście przebywać w domach i ograniczać kontakty z innymi porozumiewania się ze sobą, spotykania na rozmowach na i poza zajęciami.

Składam również wszystkim Nauczycielom podziękowania za ogrom pracy jaki włożyliście w przygotowanie funkcjonowania zdanej nauki w naszej szkole.

Życzę wszystkim Nam zdrowia! Do szybkiego zobaczenia w szkole! 

 

Ewa Dziedzic – Dyrektor Szkoły.

 

Zdalne lekcje

Szanowni Rodzice Drodzy Uczniowie!

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych w szkołach wprowadzamy zdalne nauczanie. Na początek z wykorzystaniem poczty mailowej. Na naszej stronie w zakładce  lekcje zdalne  podane zostały adresy  mailowe dla poszczególnych klas. Na podane tam adresy przesyłane będą przez nauczycieli poszczególnych zajęć tematy  i zadania na każdy dzień do realizacji przez uczniów. W w/w zakładkach podany będzie harmonogram zajęć dla poszczególnych oddziałów.  Na początek prosimy Rodziców  lub Uczniów (jeżeli to oni będą obsługiwać pocztę) o przesłanie  na podany w zakładce adres tzw. Maila powitalnego z imieniem i nazwiskiem ucznia. W odpowiedzi przesłane zostanie na Państwa pocztę hasło dostępu do klasowej poczty. Tam też zamieszczane będą przez nauczycieli i wychowawców wszystkie informacje.  Prosimy Rodziców o pomoc dzieciom w ich codziennej pracy. Motywowanie i mobilizowanie do systematycznej nauki.

 

Ogłoszenie

Od 12 do 25 marca 2020 roku zajęcia dydaktyczno – wychowawcze  zostają zawieszone. Jest to  decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.
   

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

OGŁOSZENIE

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz danych Waszego dziecka (dzieci) w celu rekrutacji do placówki informujemy:

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowy oraz danych dziecka jest Szkoła Podstawowa im. św. Kingi w Bilczycach (adres: Bilczyce 92, 32-420 Gdów, tel.: 12 251-51-80 , e-mail: sp.bilczyce@op.pl ). W jej imieniu zadania Administratora wypełnia Dyrektor. Wyznacza on cele przetwarzania danych i zapewnia środki do zapewnienia bezpiecznych warunków przetwarzania tych danych.
 2. Pracuje z nami Inspektor ochrony danych osobowych. Umożliwiamy Państwu z nim kontakt pod adresem e-mail: iod@pq.net.pl lub poprzez kontakt listowny na adres pocztowy placówki. Wyjaśni on Państwu wszelkie wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych w naszej placówce.
 3. Dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony cel. Naszym głównym celem przetwarzania jest rekrutacja dzieci/uczniów do placówki oraz przygotowanie placówki na ich pobyt.
 4. Na posługiwanie się przekazanymi naszej placówce danymi zezwalają nam przepisy Rozporządzenia znanego jako RODO[1]. W większości przypadków będziemy przetwarzać dane Państwa i Waszych dzieci, gdyż wymagają tego od nas przepisy prawa lub będą one nam potrzebne, by zrealizować zadania w interesie publicznym. Dla zainteresowanych osób przedstawiamy na końcu niniejszej informacji wykaz przepisów, na podstawie których zbieramy dane.
 5. Dołożymy szczególnej staranności przy przetwarzaniu danych dotyczących zdrowia i niepełnosprawności dziecka (dzieci), rodziców i opiekunów prawnych. Będziemy je przetwarzać, gdyż ich przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie przepisów prawa. Tym interesem publicznym jest przeprowadzenie rekrutacji do naszej placówki i zapewnienie odpowiednich warunków pobytu dzieciom w niej po przyjęciu.
 6. Dane o wyrokach sądowych, które będą przedkładane przez Państwa na podstawie przepisów prawa lub w celu udokumentowania kryterium przyjęcia będziemy przetwarzać bezpośrednio na podstawie art. 10 RODO i rozdziału 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzać nasi pracownicy, którym wydamy upoważnienia, w tym w szczególnosci może to być  , by mógła realizować własne zadania wynikające z przepisów prawa. Dane osobowe dzieci, rodziców i opiekunów prawnych będziemy przetwarzać przez okres pobytu dziecka w placówce. Potem oddamy je do własnej składnicy akt i przechowamy przez okres 5 lat. Po tych okresach zniszczymy je zachowując zasady bezpieczeństwa danych. Dane osób nieprzyjętych przechowamy przez rok, chyba, że na rozstrzygniecie Dyrektora zostanie wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostanie zakończone prawomocnym wyrokiem przed upływem tego okresu. Następnie te dane również zarchiwizujemy zgodnie z ww. zasadami.
 8. W większości przypadków przetwarzamy Państwa dane w celu realizacji obowiązków prawnych. Wtedy podanie tych danych jest również Państwa obowiązkiem prawnym (dane formularza wniosku, obowiązkowe załączniki). Podanie danych i przedłożenie załączników w celu ewentualnego udokumentowania spełnienia kryterium ustawowego i kryterium organu prowadzącego jest dobrowolne, ale nie podanie tych danych będzie oznaczać brak punktów mających wpływ na ranking przyjęć. Podanie danych w celu zapewnienia dziecku podczas przyszłego pobytu w placówce odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych jest w pełni dobrowolne i rodzic (opiekun prawny) sam wskazuje uznane za istotne informacje o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka. Miejsce w formularzu na podanie informacji o stanie zdrowia, alergiach, itp. są jedynie naszymi sugestiami w tym zakresie. Niepodanie tych danych może sprawić jednak, że nie przygotujemy odpowiednio placówki do pobytu dziecka.
 9. Alfabetyczne listy z kandydatami przyjętymi i nieprzyjętymi wywiesimy w widocznym miejscu w placówce. Prawo nie przewiduje innej formy prezentacji wyników, w tym poprzez Internet.
 10. Niektóre dane będziemy przetwarzać w interesie publicznym w oparciu o przepisy prawa (w tym dane o stanie zdrowia i niepełnosprawności). Możecie Państwo wnieść do nas sprzeciw na przetwarzanie danych w ten sposób.
 11. Umożliwiamy Państwu dostęp do danych osobowych własnych i dziecka, zawsze można je sprostować, jeśli będziemy przetwarzać błędne dane lub gdy one się zmienią. Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli będziecie uważać, że przetwarzamy za dużo danych. Możecie Państwo żądać usunięcia danych, ale nie będziemy tego mogli zrobić wobec danych przetwarzanych przez nas na podstawie przepisów prawa, które musimy wypełnić lub też w interesie publicznym.
 12. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Możecie Państwo to zrobić, gdy uznacie, że naruszamy przepisy prawa przetwarzając dane Państwa i waszego dziecka, lub nie zapewniamy właściwego bezpieczeństwa tych danych.
 13. Wszelkie decyzje w naszej placówce podejmujemy wyłącznie poprzez pracę i analizę danych przez człowieka (nie robią tego za nas wyłącznie maszyny, programy i urządzenia techniczne). Podobnie odbywa się to przy ocenianiu osób.
 14. Podstawowym aktem prawnym na podstawie, którego przetwarzamy dane osobowe jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - Rozdział 6: Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek.
 15. Bezpośrednio na podstawie tego aktu prawnego:
 1. zbieramy deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na podstawie art. 153 pkt. 2 ww. Ustawy (przedszkole)
 2. prowadzimy nabór wniosków kandydatów wraz z załącznikami do przedszkola na podstawie art. 149 i 150 ww. ustawy (przedszkole),
 3. przyjmujemy dzieci do klas pierwszych z naszego obwodu na podstawie danych zebranych zgodnie z wytycznymi art. 133 i 151 ww. ustawy (szkoła),
 4. prowadzimy nabór wniosków kandydatów wraz z załącznikami do klas pierwszych spoza obwodu na podstawie art. 149 i 150 ww. ustawy (szkoła),
 5. zbierzemy dokumenty potwierdzające spełnienie ustawowego kryterium przyjęć, o którym mowa w art. 131 pkt. 2 oraz art. 150 ww. ustawy,
 6. zbierzemy dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium organu prowadzącego, o którym mowa w art. 131 pkt. 4, art. 150 ww. ustawy, a także zawartych w Uchwale Gminy Gdów NR XXXIII/238/2017 oraz NR XXXIII/239/2017
 7. Upublicznimy wyniki rekrutacji zgodnie z art. 158 ww. ustawy.
 8. Będziemy przechowywać zebrane dane zgodnie z art. 160 ww. ustawy.
 9. Zbierzemy istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka na etapie rekrutacji w celu realizacji ważnego interesu publicznego, którym jest zapewnienie odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych dziecku podczas przyszłego pobytu w placówce. Zezwala nam na to art. 155 ww. ustawy.
 10. Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów dokonamy przeliczenia punktów w postepowaniu rekrutacyjnym oraz zorganizujemy pracę Komisji Rekrutacyjnej (w tym przetwarzanie danych).
 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

XXXIII_238_2017_kryteria_rekrut_do_przedszk_2017_03_30.pdf

XXXIII_239_2017_rekrut_do_szkol_podst_2017_03_30.pdf

Zarzadzenie_nr_18_2020_z_dnia_27_stycznia_2020_r_w_sprawie_terminow_rekrutacji_do_przedszkoli_od.pdf

         

W dniach od  2 marca do 20 marca 2020 roku  w Szkole Podstawowej im. Św. Kingi w Bilczycach prowadzona będzie rekrutacja dzieci do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021.

 

Dokumenty do pobrania przez Rodziców:

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi w Bilczycach informuje, że rozpoczęła się rekrutacja uczniów do klasy I na rok szkolny 2020/2021.

 1. W dniach od 2 marca do 20 marca 2020  roku Rodzice dzieci zamieszkujących w obwodzie szkoły składają Zgłoszenie do klasy I dziecka zamieszkałego w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi w Bilczycach.

 

 1. W dniach od 2 marca do 20 marca 2020  roku Rodzice dzieci spoza obwodu  składają  Wniosek o  przyjęcie dziecka do klasy I Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi w Bilczycach

 

Dokumenty do pobrania przez Rodziców ze strony internetowej szkoły lub w kancelarii szkoły:

Sprawozdanie  z realizacji  Projektu „Zmniejszenie nierówności w stopniu  upowszechniania edukacji przedszkolnej na  terenie Gminy Gdów”

 

W dniu 30 czerwca 2015 roku została zakończona realizacja Projektu „Zmniejszenie nierówności  w stopniu  upowszechniania edukacji przedszkolnej na  terenie Gminy Gdów”

Zakończono ostatni etap zadania 26 – wyposażenie Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bilczycach. W ramach projektu  zakupione zostały:

 1. Pomoce dydaktyczne – gry dydaktyczne, zabawki, materiały plastyczne.
 2. Sprzęt AGD  - zmywarka, pralka, odkurzacz, talerze, sztućce, garnki, bateria kuchenna.
 3. Sprzęt multimedialny – komputer, laptop, drukarka, skaner, tablica interaktywna, kserokopiarka, projektor, odtwarzacz DVD,  telewizor.
 4. Meble – krzesełka,wykładzina,regały, pufy, materace, stoły, krążki, gruszki rehabilitacyjne, kącik przyrody, wykładzina.
 5. Wykonano rozbudowę placu zabaw dla dzieci.

Dodatkowo w ramach oszczędności oddział przedszkolny wyposażono w kącik manipulacyjny, sprzęt AGD – lodówka, płyta  gazowa i sprzęt multimedialny – aparat fotograficzny.

Całkowita wartość wykonanych prac i zakupionych pomocy i wyposażenia wyniosła 79 947,02 złotych.

 

 

Poniedziałek 19.10.2020

Galeria zdjęć

Rok szkolny:
liczba odwiedzin: 482397

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Świętej Kingi w Bilczycach
  Bilczyce 92
  32-420 Gdów
 • tel. (12)2515180
  fax. (12)2515180

Galeria zdjęć