• Rada Rodziców

    • Skład Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Świętej Kingi
     w Bilczycach w roku szkolnym 2022/2023:

      

     1. Przewodniczący - Kinga Noga

     2. Sekretarz -

     3. Skarbnik - Ewelina Woźniak

      

     Rady klasowe:

     kl. I

     Jolanta Włodarczyk

     Barbara Kowalska

     Paweł Salawa


      

     kl. II

     Iwona Pieprzyk

     Barbara Wysocka

     Joanna Pudlik


     kl. III

     Iwona Dubiel

     Justyna Burda

     Małgorzata Piotrowska


     kl. IV

     Teresa Zub

     Barbara Wrona

     Jolanta Korek


     kl. V

     Katarzyna Stanuch

     Magdalena Ślusarczyk     kl. VI

     Agnieszka Wlazło

     Michał Lisowski

     Izabela Zabdyr

      

     kl. VII

     Kinga Noga

     Paulina Jankowicz

     Monika Nawara

      

     kl. VIII

     Ewelina Woźniak

     Joanna Daniel

     Krzysztof Dębowski