• Nauczyciele

    • Dyrektor szkoły: mgr Ewa Dziedzic

     Nazwisko i imię

     Nauczany przedmiot

     mgr Banaszczak Karina

     Psycholog szkolny

     mgr Bujak Izabela

     Geografia, biologia

     mgr Bukowiec Renata

     Język polski

     mgr Bylica Marzena

     Edukacja wczesnoszkolna, plastyka, pedagog specjalny

     mgr Ciężarek Michał

     Wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

     mgr Daniel Justyna

     Wychowanie przedszkolne

     mgr Dziedzic Ewa

     Historia, wiedza o społeczeństwie

     mgr Gałka Marta

     Język polski, biblioteka

     mgr Gruszka Magdalena

     Pedagog szkolny, pedagog specjalny

     mgr Gryglowska-Satoła Monika

     Chemia

     mgr Jarosz Mirosława

     Nauczyciel współorganizujący kształcenie, rewalidacja, pedagog specjalny

     mgr Klamut Danuta

     Język angielski

     mgr Maciuszek Katarzyna

     Fizyka

     mgr Nitsch-Szymoniak Martyna

     Język niemiecki

     mgr Pieprzyk Urszula

     Edukacja wczesnoszkolna

     mgr Popek Beata

     Doradztwo zawodowe

     mgr Stopa Anna

     Edukacja wczesnoszkolna, muzyka

     mgr Więsek Jolanta

     Historia, przyroda, informatyka, technika, wychowanie do życia w rodzinie, pedagog specjalny

     mgr Woźniak Justyna

     Matematyka

     mgr ks. Seweryn Bogusław

     Religia

     mgr Zaczyk Anna

     Logopeda