Nawigacja

Odblaskowa Szkoła

 

Przebieg akcji „Odblaskowa szkoła” 2017/18

w Szkole Podstawowej im. Świętej Kingi w Bilczycach, gmina Gdów

 

           W ramach akcji „Odblaskowa szkoła” we wrześniu i październiku 2018r. w naszej szkole zostały podjęte następujące działania:

1. Godziny wychowawcze poświęcone bezpieczeństwu na drodze

         W każdej klasie pierwsza godzina wychowawcza poświęcona jest bezpieczeństwu w drodze  do szkoły. Wychowawcy zwracają uwagę na miejsca szczególnie niebezpieczne oraz ostrzegają uczniów przed beztroskim zachowaniem się na drogach
i lekceważeniem obowiązujących przepisów. Dzieci uczą się prawidłowego poruszania po drodze z poboczami i prawidłowego przechodzenia przez jezdnię w miejscu oznaczonym i nieoznaczonym.

2. Gazetki poświęcone bezpieczeństwu ruchu drogowego.

            W ramach „Odblaskowej szkoły” wszystkie klasy przygotowały gazetki promujące bezpieczne zachowania na drodze.

 

3. Publikacja na stronie szkolnej w zakładce Odblaskowa Szkoła https://spbilczyce.edupage.org

4. Dziecko widoczne na drodze

           Dla zwiększenia bezpieczeństwa na drodze wszyscy uczniowie naszej szkoły  są systematycznie wyposażani w elementy odblaskowe oraz kamizelki odblaskowe. Tradycyjnie przeprowadzono konkurs na najbardziej „odblaskową” klasę.