• Odblaskowa Szkoła

    •  

     Przebieg akcji „Odblaskowa szkoła” 2017/18

     w Szkole Podstawowej im. Świętej Kingi w Bilczycach, gmina Gdów

      

                W ramach akcji „Odblaskowa szkoła” we wrześniu i październiku 2018r. w naszej szkole zostały podjęte następujące działania:

     1. Godziny wychowawcze poświęcone bezpieczeństwu na drodze

              W każdej klasie pierwsza godzina wychowawcza poświęcona jest bezpieczeństwu w drodze  do szkoły. Wychowawcy zwracają uwagę na miejsca szczególnie niebezpieczne oraz ostrzegają uczniów przed beztroskim zachowaniem się na drogach
     i lekceważeniem obowiązujących przepisów. Dzieci uczą się prawidłowego poruszania po drodze z poboczami i prawidłowego przechodzenia przez jezdnię w miejscu oznaczonym i nieoznaczonym.

     2. Gazetki poświęcone bezpieczeństwu ruchu drogowego.

                 W ramach „Odblaskowej szkoły” wszystkie klasy przygotowały gazetki promujące bezpieczne zachowania na drodze.

      

     3. Publikacja na stronie szkolnej w zakładce Odblaskowa Szkoła https://spbilczyce.edupage.org

     4. Dziecko widoczne na drodze

                Dla zwiększenia bezpieczeństwa na drodze wszyscy uczniowie naszej szkoły  są systematycznie wyposażani w elementy odblaskowe oraz kamizelki odblaskowe. Tradycyjnie przeprowadzono konkurs na najbardziej „odblaskową” klasę.