• Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

          •            Uroczystość zakończenia roku szkolnego, która miała miejsce 19 czerwca 2019 r. zgromadziła w naszej szkole uczniów, rodziców i nauczycieli. Po mszy świętej odbyła się uroczysta akademia, złożenie ślubowania przez uczniów klasy VIII, następnie pożegnanie absolwentów. Absolwenci otrzymali z rąk pani dyrektor i wychowawcy świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, a najlepsi uczniowie świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe. Nagrodzeni zostali także uczniowie z pozostałych klas. Pani dyrektor wraz z wychowawcami wręczyła nagrody książkowe uczniom, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce i zachowaniu. Książkami nagrodzono również uczniów ze 100% frekwencją, najlepszych sportowców i uczniów wyróżniających się pracą na rzecz klasy i szkoły. Ósmoklasiści i ich koledzy z klasy siódmej na pożegnanie zaprezentowali część artystyczną. Z humorem, ale i z nutą nostalgii przypomnieli niektóre spośród wielu zdarzeń ze szkolnego życia, oraz złożyli podziękowania nauczycielom i rodzicom. Po ceremonii zakończenia roku szkolnego uczniowie udali się do swoich sal na ostatnie przedwakacyjne spotkanie. Na forum klasy otrzymali z rąk wychowawców świadectwa.