• Organizacja dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 tj. 25 i 26.06.2020 r.

     • Odbiór świadectw i nagród  uczniów klas 0 – VII

      1) Dzieci z oddziału przedszkolnego (lub rodzice)  odbierają dyplomy 25.06.2020r.  zgodnie z harmonogramem i porządkiem przedstawionym przez wychowawcę oddziału przedszkolnego.

      2) Uczniowie (lub  rodzice) klas I-VII dnia 26 czerwca 2020r. (piątek) odbierają świadectwa promocyjne od wychowawców klas,

      3) Jeżeli rodzice uczniów tak zdecydują, to mogą odebrać świadectwo (nagrodę, dyplom) w sekretariacie szkoły od 29 – 3 lipca w godzinach 8.00 – 13.00 lub  w terminie późniejszym (np. nawet po wakacjach).

      4) Jeżeli do dnia 25 czerwca 2020 r. tj. w przeddzień zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym sytuacja epidemiczna uległaby zmianie polegającej na znaczącym wzroście zachorowań w naszej gminie to ustalenia przedstawione w powyższym komunikacie mogą ulec zmianie.

      • Uczniowie i nauczyciele są proszeni o przybycie w maseczkach, dezynfekcję rąk, a  w czasie przebywania w szkole o zachowanie co najmniej 1,5 m dystansu społecznego. Uczniowie (rodzice), przybywający do szkoły proszeni są o niezwłoczne przejście do sali lub oczekiwanie na swoją kolej przed salą zachowując co najmniej 1,5 m dystansu społecznego, a następnie  wchodzenie do sali lekcyjnej.
      • Do szkoły może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (uczeń, rodzic, nauczyciel), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
      • Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba nie może przyjść do szkoły w tym dniu, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
      • Po odbiór świadectw, nagród książkowych  przychodzi uczeń lub rodzic, tak, aby możliwie najmniejsza liczba osób przebywała w danym czasie w szkole.

      Harmonogram:

      26 czerwca 2020r.

      Wszystkie oddziały spotykają się z wychowawcami klas zgodnie z następującym porządkiem:


      Godzina 8.30 - 9.00   

      Klasa I i II  uczniowie wchodzą do budynku szkoły wejściem od strony północnej

      Klasa I sala nr 4

      Klasa II sala nr 5

       

      Godzina 9.15 – 9.45

      Klasa  III i IV  uczniowie  wchodzą do budynku szkoły wejściem od strony północnej

      Klasa III sala nr 2 ( oddział przedszkolny)

      Klasa IV sala nr 4

       

      Godzina 10.00 – 10.30

      Klasa VI  sala gimnastyczna  - uczniowie  wchodzą do budynku ( tzw. starym wejściem) - od strony południowej

       

      Godzina 10.00

      Klasa V – sala nr 2 ( oddział przedszkolny)  uczniowie  wchodzą do budynku szkoły wejściem od strony północnej

       

      Godzina 10.45

      Klasa VII – sala gimnastyczna uczniowie  wchodzą do budynku ( tzw. starym wejściem) - od strony południowej.

     • Organizacja dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 tj. 26.06.2020 r.

     • Ze względu na obowiązujące ograniczenia spowodowane epidemią koronawirusa oraz bieżącą sytuację dotyczącą liczby zachorowań na COVID -19 w naszej gminie oraz powiecie wielickim ustalam następujący porządek zakończenia roku szkolnego 2019/2020:

      Uroczystość pożegnania klasy VIII odbędzie się dnia 26 czerwca 2020 r. (piątek) o godz  830  na sali gimnastycznej (uczniowie  wchodzą do budynku ( tzw. starym wejściem)- od strony południowej)

       

      • Uczniowie i nauczyciele są proszeni o przybycie na uroczystość w maseczkach, dezynfekcję rąk przy wejściu do szkoły, a  w czasie przebywania w szkole o zachowanie co najmniej 1,5 m dystansu społecznego. Uczniowie przybywający do szkoły proszeni są o  korzystanie z głównego wejścia,  przejścia do Sali gimnastycznej i zajmowania miejsc siedzących (ustawionych w odległości 1,5 m od siebie).
      • Na uroczystość może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
      • Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w uroczystości nie może przyjść na nią, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
      •  Podczas uroczystości w szkole mogą przebywać wyłącznie:
      • uczniowie,
      • osoby zaangażowane w przeprowadzanie uroczystości,
      • inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.,
      • pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.
      • Należy unikać tworzenia się grup uczniów przed szkołą oraz przed salą gimnastyczną  przed rozpoczęciem uroczystości oraz po jej zakończeniu
      • Jeżeli do dnia 25 czerwca 2020 r. tj. w przeddzień zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym sytuacja epidemiczna uległaby zmianie polegającej na znaczącym wzroście zachorowań w naszej gminie to ustalenia przedstawione w powyższym komunikacie mogą ulec zmianie.

       

       

       

       

       

       

     • BEZPIECZNE WAKACJE – WAŻNE PORADY

     •            W związku ze zbliżającymi się okresem wakacyjnym, zachęcam do zapoznania się z informacjami na temat bezpiecznego spędzania wakacji.

      Wakacje to dla was czas zasłużonego odpoczynku,  zabawy i nowych wrażeń.

      Korzystając z wakacyjnych przyjemności, pamiętajcie o bezpieczeństwie własnym i bliskich. Zwracajcie uwagę na zagrożenia podczas wypoczynku, aby po powrocie do szkoły, mieć tylko dobre wspomnienia.  


      Pedagog szkolny

      Anna Słotwińska

      WYCHODZĄC Z DOMU

      • dokładnie zamykajcie drzwi i okna; 
      • informujcie pozostałych domowników czy znajomych,  gdzie wychodzicie, z kim i kiedy wrócicie;
      • jako trasę spacerów, wybierajcie miejsca dobrze oświetlone, ruchliwe,  unikając bezludnych skrótów;
      • ostrożnie podchodźcie do nowych znajomości - nie każdy może mieć dobre intencje;
      • unikajcie jeżdżenia autostopem;
      • nie podchodźcie za blisko, jeśli ktoś z auta pyta Was o drogę; 
      • rozważcie czy atrakcyjny strój nie będzie prowokował do napadu.


      Więcej informacji po linkiem: http://katowice.slaska.policja.gov.pl/k14/prewencja/jak-unikac-zagrozen/bezpieczne-wakacje/37283,Bezpieczne-wakacje.html


      Zachęcam również do zapoznania się z broszurą akcji informacyjno – edukacyjnej,  dotyczącej bezpieczeństwa nad wodą,  na stronach 1-21 dołączonej broszury.

      Broszura_akcji_Bezpieczna_Woda.pdf