• Informacja Dyrektora Szkoły

     • Zmiany organizacji pracy szkoły od 26 kwietnia 2021 roku 

      Od poniedziałku  26 kwietnia  do 2 maja uczniowie klas  I-III   będą mieli zajęcia edukacyjne  prowadzone w systemie hybrydowym. Zgodnie z zapisami § 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 zmieniającego rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

      1. nie więcej niż 50% uczniów realizuje te zajęcia w szkole podstawowej oraz
      2. co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

      Organizacja pracy w związku z tym wyglądać będzie następująco. Uczniowie  naprzemiennie jeden dzień będą odbywać zajęcia w systemie stacjonarnym w szkole zgodnie z planem lekcji, zaś w kolejnym dniu zajęcia w systemie zdalnym, zgodnie z harmonogramem:

        Data                                             Klasa I                                 Klasa II                                     Klasa III 

      26 kwietnia                         Stacjonarne w szkole                      Zdalne                                       Zdalne 

      27 kwietnia                                  Zdalne                       Stacjonarne w szkole                 Stacjonarne w szkole 

      28 kwietnia                         Stacjonarne w szkole                    Zdalne                                         Zdalne 

      29 kwietnia                                 Zdalne                          Stacjonarne w szkole               Stacjonarne w szkole 

      30 kwietnia                          Stacjonarne w szkole                    Zdalne                                        Zdalne